Tuyển dụng

(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng nhân sự
(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thông báo tuyển nhân sự tháng 2/2023.

Ngày 16/02/2023
(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng nhân sự, các vị trí nhân viên Pháp Chế, kỹ thuật điện - tự động và nhân viên kỹ thuật cơ khí.
(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng nhân sự, các vị trí nhân viên Pháp Chế, kỹ thuật điện - tự động và nhân viên kỹ thuật cơ khí.

Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thông báo tuyển dụng: - Nhân viên pháp chế, số lượng : 01. - Nhân viên kỹ thuật điện tự động, số lượng : 01. - Nhân viên kỹ thuật cơ khí, số  lượng : 01.

Ngày 21/06/2022
(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện dân dụng
(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện dân dụng

Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thông báo tuyển dụng kỹ sư điện dân dụng.

Ngày 03/06/2022
(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng lái xe container
(Tuyển dụng) Thông báo tuyển dụng lái xe container

Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên lái xe container.

Ngày 25/05/2022
Gọi ngay: (84) 0904 716442
SMS: (84) 0904 716442 Chat Zalo Chat qua Messenger