Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ
Địa chỉ: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Tel: (84) 225 3260 835
Fax: (84) 225 3260 836
Email: info@vimcdinhvu.com.vn
Web: https://vimcdinhvu.com.vn


PHÒNG KHAI THÁC

Tel: (84)225 3260 835
Ext: 500
Email: ops@vimcdinhvu.com.vn

PHÒNG KINH DOANH

Tel: (84)225 3260 835
Ext: 300
Email: dvkh@vimcdinhvu.com.vn

PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN

Tel: (84)225 3260 835
Ext: 600
Email: ktda@vimcdinhvu.com.vn


PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Tel: (84)225 3260 835
Ext: 200
Email: ops@vimcdinhvu.com.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Tel: (84)225 3260 835
Ext: 800
Email: dvkh@vimcdinhvu.com.vn

LIÊN HỆ HOTLINE

(84)904 716 442


Gọi ngay: (84) 0904 716442
SMS: (84) 0904 716442 Chat Zalo Chat qua Messenger